27 T9, 2020

Có phải nữ giới không được động thổ xây nhà?

Xây nhà dựng cửa là một việc rất lớn và quan trọng. Chính vì vậy mà trước khi bắt đầu quá trình thi công, gia chủ thường thực hiện lễ động thổ....

138 2
12

27 T9, 2020

Có phải nữ giới không được động thổ xây nhà?

Xây nhà dựng cửa là một việc rất lớn và quan trọng. Chính vì vậy mà trước khi bắt đầu quá trình thi công, gia chủ thường thực hiện lễ động thổ....

138 2
12

Bình luận (2)