“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được thoát nạn dịch COVID-19.” (Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh)
Kinh Tam Bảo còn được gọi là kinh Châu Báu, thuộc hệ thống kinh Paritta. Đây là bài kinh có tính chất bảo vệ, hộ trì an lành cho những người trì tụng. Người có đức tin chân chính nơi Tam Bảo, tin vào năng lực của kinh mà dốc lòng trì tụng, có thể sẽ được tiêu trừ các bệnh tật, tai ương, hoạn nạn,…

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Vâng lời Phật dạy, chư Tăng chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo nhằm hồi hướng, cầu nguyện cho nạn dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ
Vâng lời Phật dạy, chư Tăng chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo nhằm hồi hướng, cầu nguyện cho nạn dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ

Năng lực của kinh thù thắng như vậy nên khi dịch bùng phát, Sư Phụ đã khuyến thỉnh Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo nhằm hồi hướng, cầu nguyện cho nạn dịch sớm được tiêu trừ. Vậy, việc cầu nguyện, tụng kinh Tam Bảo có công năng diệu dụng thế nào trong việc hóa giải dịch bệnh? Và tụng kinh như thế nào để được lợi ích?
Chúng ta sẽ tìm hiểu qua lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Cầu nguyện, tụng kinh Tam Bảo với đầy đủ đức tin để vượt qua đại dịch COVID-19” trên đây.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *