12 T11, 2021

Bản chất và lợi ích của việc quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo là xuất phát điểm của tất cả các Phật tử khi bắt đầu tu học Phật Pháp. Vậy bản chất của quy y Tam Bảo là gì? Người quy y có lợi ích như thế nào?

2675 2
48

12 T11, 2021

Bản chất và lợi ích của việc quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo là xuất phát điểm của tất cả các Phật tử khi bắt đầu tu học Phật Pháp. Vậy bản chất của quy y Tam Bảo là gì? Người quy y có lợi ích như thế nào?

2675 2
48

Bình luận (2)