12 T11, 2021

Bản chất và lợi ích của việc quy y Tam Bảo

Bản chất của quy y Tam Bảo là gì? Người quy y có lợi ích như thế nào? Mời Quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video dưới đây!

4858 10
150

12 T11, 2021

Bản chất và lợi ích của việc quy y Tam Bảo

Bản chất của quy y Tam Bảo là gì? Người quy y có lợi ích như thế nào? Mời Quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video dưới đây!

4858 10
150

Bình luận (10)