Cung kính chư Tăng thanh tịnh, chúng ta sẽ được rất nhiều phúc báu. Nhân dân ta quý trọng chư Tăng và có câu nói: “Sư đến nhà như Phật bà giáng thế”. Điều này thể hiện sự cung kính của hàng Phật tử với chư Tăng cũng như nói đến lợi ích của việc nghênh đón chư Tăng đến nhà.
Giống như trong kinh Kusala Sutta, Đức Phật dạy: “Này chư Tỳ-kheo, chư Tỳ-kheo Ni, khi Tỳ-kheo có giới đức đến gia đình thì những người trong gia đình sẽ được phát triển và tăng trưởng năm tri Pháp hành thiện để có được phước báu”.
Vậy, những tri Pháp đó là gì?
Video trên đây là câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về năm phúc báu khi chư Tăng có giới đức đến nhà.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận