Đức Phật dạy rằng, tâm từ bi là gốc của mọi thiện Pháp. Từ bi là tình yêu thương rộng khắp, không chỉ với con người mà với cả con vật, muôn loài chúng hữu tình; mong muốn chúng sinh được thoát khỏi khổ đau.

>>> Rải tâm từ bi đến mọi người – kinh Nikaya giảng giải tại đây!

Tâm từ bi của Đức Phật đã cảm hóa con voi say do Đề-bà-đạt-đa sắp đặt để ác hại Người
Tâm từ bi của Đức Phật đã cảm hóa con voi say do Đề-bà-đạt-đa sắp đặt để ác hại Người

Trong đời thường, chúng ta có rất nhiều loại tình thương. Ví dụ: tình thương giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ với chồng, tình bạn, hay giữa những người cùng một nhóm, một tập thể,… Nhưng tình thương này khác với tâm từ bi trong đạo Phật. Bởi trong đó còn có sự phân biệt, chấp trước. Nếu ai làm tổn hại đến người chúng ta quan tâm thì ta có thể oán hận, trách mắng người đó. Còn tâm từ bi là sự yêu thương bình đẳng, không phân biệt người thân hay người lạ, người giàu hay kẻ nghèo, người có ơn hay người ác hại với mình.
Vì thế, người nào sung mãn tâm từ bi, mong muốn điều tốt lành đến với mọi người, mong cho mọi người được giác ngộ thì sẽ được 11 điều lợi ích. Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng về những lợi ích đạt được khi chúng ta sung mãn tâm từ bi vô lượng.

Các bài bạn nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận