Ai cũng muốn làm chủ cuộc đời mình. Nhưng đứng trước phong ba, sóng gió trong cuộc sống, chúng ta rất dễ gục ngã, chán trường, và phó thác mọi thứ cho số phận. Với tuệ nhãn trí tuệ, thấu triệt nguyên lý hoạt động của vạn sự, vạn vật, Đức Phật dạy chúng ta phải quay về tìm hiểu, khám phá vườn tâm của mình thì mới làm chủ được bản thân, làm chủ cuộc đời, bởi “tâm làm chủ tâm tạo”.

Để thoát khỏi những sự khổ chúng ta cần phải hiểu về tâm để làm chủ tâm mình, làm chủ cuộc đời mình
Để thoát khỏi những sự khổ chúng ta cần phải hiểu về tâm để làm chủ tâm mình, làm chủ cuộc đời mình

Nhìn khắp mọi sự, mọi vật ở thế gian, từ chiếc ghế, ngôi nhà, các phương tiện giao thông, hay những công trình vĩ mô trên thế giới,… cho đến cái thân xác thịt này của chúng ta, không gì là không do tâm tạo. Vì thế, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy:

“Tâm như họa sĩ khéo
Vẽ thế giới muôn màu
Cảnh ngũ ấm thế gian
Không pháp nào chẳng tạo.”

Vậy, làm thế nào để chúng ta hiểu về tâm? Hiểu về tâm sẽ được những lợi ích gì? Trên đây là những lời dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giúp chúng ta hiểu về tâm, từ đó làm chủ cuộc đời mình.

Các bài viết bạn nên xem: 

Tâm dẫn đầu các Pháp – Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 17

Cách vượt qua áp lực và thị phi để sống cuộc đời an vui, hạnh phúc

Làm sao để sống an lạc giữa cuộc sống bộn bề công việc?

Cách quyết tâm để đạt được mục tiêu

Điều phục chính mình – tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 8

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận