06 T6, 2021

Xem xoáy tóc trên đầu có biết được tính cách và vận mệnh con người?

Có người chỉ có một xoáy nhưng có những người lại có đến 2, 3 xoáy, hoặc 4 xoáy. Cũng theo số lượng xoáy trên đầu mà dân gian ta có những nhận định về tính cách cũng như số mệnh của một người ...

26 0
3

06 T6, 2021

Xem xoáy tóc trên đầu có biết được tính cách và vận mệnh con người?

Có người chỉ có một xoáy nhưng có những người lại có đến 2, 3 xoáy, hoặc 4 xoáy. Cũng theo số lượng xoáy trên đầu mà dân gian ta có những nhận định về tính cách cũng như số mệnh của một người ...

26 0
3

Bình luận (0)