13 T4, 2019

Xem bói - lợi bất cập hại!

Con bạch Thầy. Hiện nay, con đang sinh sống tại Hà Nam. Gia đình con và nhiều người trong họ nhà chồng con có đi xem bói rất nhiều nơi và bị các thầy bói phán rằng: Dòng họ nhà con có nghiệp chướng từ đời các cụ, nếu không làm lễ giải nghiệp chướng này đi thì con cháu sau này: nhẹ thì sẽ làm ăn lụi bại, nặng thì sẽ bị điên dại. Cả dòng họ con rất lo lắng và không biết làm cách nào? Thầy ơi, con sợ lắm, bây giờ gia đình con phải làm như thế nào ạ? Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ.

132 0
17

13 T4, 2019

Xem bói - lợi bất cập hại!

Con bạch Thầy. Hiện nay, con đang sinh sống tại Hà Nam. Gia đình con và nhiều người trong họ nhà chồng con có đi xem bói rất nhiều nơi và bị các thầy bói phán rằng: Dòng họ nhà con có nghiệp chướng từ đời các cụ, nếu không làm lễ giải nghiệp chướng này đi thì con cháu sau này: nhẹ thì sẽ làm ăn lụi bại, nặng thì sẽ bị điên dại. Cả dòng họ con rất lo lắng và không biết làm cách nào? Thầy ơi, con sợ lắm, bây giờ gia đình con phải làm như thế nào ạ? Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ.

132 0
17

Bình luận (0)