Là người đệ tử Phật, ai trong chúng ta cũng đều yêu quý, kính trọng và luôn tin tưởng Đức Phật. Tuy vậy, một số người lại tự khởi những suy nghĩ xấu, xúc phạm nghiêm trọng đến Ngài. Thậm chí, có người còn xuất hiện tiếng nói thô tục, phỉ báng Đức Phật trong đầu. Khi gặp hiện tượng đó, rất nhiều người hoảng sợ, vì nghĩ mình đã bất kính Đức Phật, khiến gây ra tội lỗi lớn, có thể sẽ bị đọa địa ngục.
Vậy, vì sao lại có hiện tượng đó? Và làm thế nào để loại trừ tâm bất thiện này?
Kính mời quý vị đến với video trên đây để có câu trả lời về hiện tượng trên.
Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài