Con bạch Thầy!
Con có con trai 3 tuổi vào 12 giờ đêm của tháng 7 âm lịch năm trước cháu khóc rất dữ dội, hoảng hốt sợ sệt 3 đêm liền. Rồi vào ngày âm lịch hàng tháng cứ vào 12 giờ đêm cháu lại như vậy. Xin Thầy chỉ dạy giúp con là cháu bị làm sao ạ?

Câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng:

Lý do trẻ con khóc thì cũng có nhiều. Ví dụ như là thân thể nó đau nhức, đói nó khóc hay là tâm không an nó cũng khóc. Thường thì cháu bé vía nó yếu, nếu nhà mình hay nơi đất nhà mình mà có những vong linh yêu tà thì cũng có thể làm cho các cháu sợ hãi. Vì các cháu nhỏ linh cảm tốt hơn còn người lớn thì tạp nhiễm khó linh cảm được. Thì chuyện đó liên quan đến người âm. Vậy chúng ta có biện pháp để giải quyết, biện pháp thì có nhiều hoặc là mình tụng giới luật của Phật, thỉnh các vị hộ Pháp họ đến thì có thể là đỡ, hoặc là tụng Kinh Phật hay là trì chú. Nhưng mà phải ở công đức của mình, mình phải định tâm, phải có giới chứ không phải mình làm được ngay. Hay là mình có năng lực thì khai thị cho họ, hoặc là làm lễ cho những oan gia trái chủ của mình, tác phước cho họ để họ không quấy mình nữa và để về sau sẽ không xảy ra nhiều chuyện.

Xem thêm: Đại Diện Lãnh Đạo Phường Thanh Sơn Tới Chùa Ba Vàng Chúc Mừng Phật Đản

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *