Chư Tăng là một trong ba ngôi báu trong Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo). Chư Tăng thay mặt Phật hoằng truyền Phật Pháp, duy trì ngôi Tam Bảo trường tồn ở thế gian.

Một Tăng đoàn tu hành thanh tịnh theo đúng giới Pháp của Đức Phật sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Chúng sinh nhờ đó mà có nơi nương tựa vững chắc, được lắng nghe, tu tập và thực hành theo lời Phật dạy để bớt khổ, đi trên con đường giải thoát, giác ngộ. Có rất nhiều người, khi nhìn thấy hình ảnh Tăng đoàn trong màu huỳnh y giải thoát đã xúc động mãnh liệt mà rơi nước mắt.

Vậy nhân duyên gì khiến chúng ta rơi nước mắt vì Tăng bảo?

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây!

Xem thêmXúc Động Hình Ảnh Chư Tăng Chùa Ba Vàng Chân Trần Đội Mưa Khất Thực

Thế Nào Là Quy Y Tam Bảo?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *