12 T7, 2021

Vì sao hoa quả cúng gia tiên nhanh chín? Có phải do vong linh ông bà tổ tiên về hưởng lộc?

Con nghe nói đồ ăn nếu dâng cúng trên bàn thờ thì nhanh chín hơn để ở ngoài, như vậy có đúng không ạ? Có phải là do ông bà cửu huyền về hưởng lộc...

1160 4
35

12 T7, 2021

Vì sao hoa quả cúng gia tiên nhanh chín? Có phải do vong linh ông bà tổ tiên về hưởng lộc?

Con nghe nói đồ ăn nếu dâng cúng trên bàn thờ thì nhanh chín hơn để ở ngoài, như vậy có đúng không ạ? Có phải là do ông bà cửu huyền về hưởng lộc...

1160 4
35

Bình luận (4)