09 T6, 2022

Vì sao hay bị suy nghĩ tiêu cực? Làm sao để loại bỏ suy nghĩ tiêu cực?

Tại sao mỗi khi bắt đầu một công việc hay làm điều gì, con cũng luôn bị suy nghĩ một cách tiêu cực về bất cứ thứ gì, kể cả suy nghĩ tiêu cực về mọi người xung quanh mình dù mọi thứ con nghĩ đều không phải như thế. Con không biết mình đã gây nhân gì mà bị như vậy. Vào mỗi tối, con cũng đã nghe kinh và các bài giảng Pháp của Thầy nhưng con vẫn không thể loại bỏ được suy nghĩ tiêu cực này. Con mong Thầy chỉ hướng cho con cách loại bỏ được suy nghĩ này ạ.

285 0
4

09 T6, 2022

Vì sao hay bị suy nghĩ tiêu cực? Làm sao để loại bỏ suy nghĩ tiêu cực?

Tại sao mỗi khi bắt đầu một công việc hay làm điều gì, con cũng luôn bị suy nghĩ một cách tiêu cực về bất cứ thứ gì, kể cả suy nghĩ tiêu cực về mọi người xung quanh mình dù mọi thứ con nghĩ đều không phải như thế. Con không biết mình đã gây nhân gì mà bị như vậy. Vào mỗi tối, con cũng đã nghe kinh và các bài giảng Pháp của Thầy nhưng con vẫn không thể loại bỏ được suy nghĩ tiêu cực này. Con mong Thầy chỉ hướng cho con cách loại bỏ được suy nghĩ này ạ.

285 0
4

Bình luận (0)