Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi có thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh.

>>> Các vị Bồ Tát hiện thân khi nào?
Khi nói về đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chắc hẳn cũng có nhiều người thắc mắc như câu hỏi từ nick Facebook Văn Hậu:
“Kính bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy cho con về một điều trong Phật Pháp mà con chưa rõ ạ. Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát, con được biết đại nguyện của Ngài là cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật, Ngài mới thành Phật. Con nghĩ là tại sao Ngài không nguyện sớm thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật. Trí huệ của Phật sẽ viên mãn hơn Bồ Tát. Nhưng con nghĩ chắc hẳn sẽ có dụng ý nào khác mà con chưa hiểu. Kính mong Thầy từ bi thương xót giảng dạy nghĩa lý cho con. Con xin tri ân công đức Thầy ạ.”

Ngài Địa Tạng Bồ Tát có lời đại nguyện rằng: “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề. ”
Ngài Địa Tạng Bồ Tát có lời đại nguyện rằng: “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề”.

Câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây, sẽ giải thích cho chúng ta hiểu hơn về thệ nguyện rộng lớn của Bồ tát Địa Tạng.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận