27 T11, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 63

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 63", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các nội dung sau: Thắc mắc về Pháp Luân Công, tại sao khi để sữa gần búp bê Kumanthong, sữa có thể tự chảy ra?

538 0

27 T11, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 63

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 63", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các nội dung sau: Thắc mắc về Pháp Luân Công, tại sao khi để sữa gần búp bê Kumanthong, sữa có thể tự chảy ra?

538 0
9

Bình luận (0)