09 T11, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 62

Cái chết của Đức Phật được gọi là Niết Bàn, không giống như một con người bình thường chúng ta. Vậy tại sao lại có sự khác nhau như vậy ạ? Mong Thầy giải đáp giúp con ạ.

57 0

09 T11, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 62

Cái chết của Đức Phật được gọi là Niết Bàn, không giống như một con người bình thường chúng ta. Vậy tại sao lại có sự khác nhau như vậy ạ? Mong Thầy giải đáp giúp con ạ.

57 0
3

Bình luận (0)