04 T6, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 46

Con kính bạch Thầy, nếu số phận đúng là ở suy nghĩ và hành động của chúng ta thì tại sao lại có câu “ma xui quỷ khiến”, “quỷ tha ma bắt” ạ. Nếu là “ma xui quỷ khiến” thì mình đâu còn làm chủ được suy nghĩ của mình nữa đâu ạ. Con kính mong Thầy chỉ dạy giúp con.

86 0
5

04 T6, 2022

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 46

Con kính bạch Thầy, nếu số phận đúng là ở suy nghĩ và hành động của chúng ta thì tại sao lại có câu “ma xui quỷ khiến”, “quỷ tha ma bắt” ạ. Nếu là “ma xui quỷ khiến” thì mình đâu còn làm chủ được suy nghĩ của mình nữa đâu ạ. Con kính mong Thầy chỉ dạy giúp con.

86 0
5

Bình luận (0)