08 T4, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 39 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 39", quý Phật tử và các bạn sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp cặn kẽ một số thắc mắc...

25 0
3

08 T4, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 39 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 39", quý Phật tử và các bạn sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp cặn kẽ một số thắc mắc...

25 0
3

Bình luận (0)