21 T9, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 33

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 33", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các câu hỏi: Có phải trăng rằm nhiều âm khí?

263 1
8

21 T9, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 33

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 33", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các câu hỏi: Có phải trăng rằm nhiều âm khí?

263 1
8

Bình luận (1)