12 T10, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 31 (Rất ý nghĩa)

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 31", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các câu hỏi...

164 0
9

12 T10, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 31 (Rất ý nghĩa)

Trong video "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 31", quý Phật tử sẽ được lắng nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải đáp các câu hỏi...

164 0
9

Bình luận (0)