19 T11, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 28

Tại sao không phải là “Phúc đức tại phụ” vì người cha thường là trụ cột trong gia đình? Và nếu câu “phúc đức tại mẫu” đúng thì người mẹ cần làm những gì để để lại phúc phần cho con cháu?

22 0
3

19 T11, 2021

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 28

Tại sao không phải là “Phúc đức tại phụ” vì người cha thường là trụ cột trong gia đình? Và nếu câu “phúc đức tại mẫu” đúng thì người mẹ cần làm những gì để để lại phúc phần cho con cháu?

22 0
3

Bình luận (0)