Trong văn hóa truyền thống của cả Phật gia và Đạo gia đều có quan niệm rằng: “Tâm sinh tướng, cảnh tùy tâm chuyển”.

Trong nhà Phật, người đệ tử Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi phải giữ gìn oai nghi. Người có oai nghi đoan chính, người đó có phẩm hạnh. Nhà Phật chưa rèn ngay cái Tâm được thì phải rèn cái tướng. Sửa từ cái tướng thì dần cái tâm mình sẽ ngay ngắn. Mời các bạn cùng lắng nghe video trên để hiểu rõ hơn về điều này!

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài