17 T10, 2018

Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh

Ngày 21/01/2018 tức ngày 05/12/Đinh Dậu, hơn 2000 học sinh – sinh viên đến từ CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng, CLB Tuệ Tâm, các trường THPT, Đại học đã cùng nhau vân tập về chùa tu học Phật pháp, tham gia các thời khóa sinh hoạt bổ ích. Vào buổi sáng, sau khi được quý Thầy và các bạn tình nguyện viên hướng dẫn, các bạn đã vân tập về Chính điện để lắng nghe những chia sẻ Phật Pháp với tuổi trẻ của Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh với bài Pháp thoại có chủ đề: “Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh".

8 0

17 T10, 2018

Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh

Ngày 21/01/2018 tức ngày 05/12/Đinh Dậu, hơn 2000 học sinh – sinh viên đến từ CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng, CLB Tuệ Tâm, các trường THPT, Đại học đã cùng nhau vân tập về chùa tu học Phật pháp, tham gia các thời khóa sinh hoạt bổ ích. Vào buổi sáng, sau khi được quý Thầy và các bạn tình nguyện viên hướng dẫn, các bạn đã vân tập về Chính điện để lắng nghe những chia sẻ Phật Pháp với tuổi trẻ của Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh với bài Pháp thoại có chủ đề: “Tuổi trẻ làm chủ vận mệnh".

8 0
6

Bình luận (0)