0
1

Tụng chú Đại Bi có được chư Thiên, chư Thần gia hộ?

Tu tập - Giác ngộ, 11/11/2019 21:59
0
1

Câu hỏi về tụng chú đại bi:

Bạch Thầy! Ở nhà, con thường thắp hương, niệm Phật và tụng Chú Đại Bi nhưng con lại không hiểu gì về Chú Đại Bi mà con chỉ được nghe rằng đó là tên của các vị Thần. Hàng ngày, nếu đọc tên các vị Thầy ấy thì sẽ được các vị gia hộ. Việc này có đúng như vậy không ạ? Con mong Thầy giảng giải cho con được hiểu ạ! Con xin tri ân công đức của Thầy ạ!

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời:

Kính thưa quý Phật tử!

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là bài chú thuộc về Pháp Môn Mật Tông. Dù không chuyện về Mật Tông nhưng Thầy được nghe các vị bên Mật Tông nói rằng những câu thần chú trong bài Chú Đại Bi là tên của các vị Bồ Tát, Kim Cương, các vị Thần, Hộ Pháp. Vậy việc trì những bài chú này hàng ngày để các vị ấy ủng hộ, hộ trì cho mình có đúng hay không?

Việc trì tụng chú Đại Bi hàng ngày có thật sự lợi ích ?

Việc trì tụng chú Đại Bi hàng ngày có thật sự lợi ích ?

Tụng Chú Đại Bi có giúp chúng ta được các vị Thần, Hộ Pháp gia hộ?

Về mặt lý, một người muốn được người khác đến để bảo vệ, hộ trì mình thì người ấy phải là người có công đức hay vị trí nào đó. Ví như Thủ Tướng đi đâu cũng cần phải có người đi theo để bảo vệ. Trong kinh Phật nói rằng: "Cả một đàn bò 500 con cũng chỉ có một người trông nom, còn một ông vua thì có cả đoàn lính trước, lính sau tháp tùng, bảo vệ. Cho nên chúng ta hiểu điều này phụ thuộc vào phước báu và oai lực của từng người, chứ không phải dễ gì được Chư Thiên, Chư Thần đi theo để bảo vệ".

Vậy nên, chúng ta phải tu tập các công đức, bởi vì “đức trọng quỷ thần kinh”. Khi chúng ta có công đức, Chư Thiên, Chư Thần sẽ kính nể và bảo hộ cho mình chứ không phải cứ đọc trì Chú Đại Bi là các Chư Thiên, Chư Thần sẽ đến bảo vệ. Nếu như vậy thì những người sau khi ăn trộm, ăn cắp, giết người,... về đọc trì Chú Đại Bi là có thể lộng hành thoải mái mà không bị ai bắt hay sao?

Không phải ai trì Chú Đại Bi cũng được công đức

Chúng ta học Phật, chúng ta phải minh bạch và không mê muội. Có rất nhiều người theo Pháp môn trì Chú Đại Bi, nhưng không phải ai trì chú cũng được công đức.. Một ngày, họ trì hàng nghìn biến nhưng cũng không có được sự hộ trì. Bởi họ không có công đức chân thật, tâm không có thật sự thiện tâm.

Vì thế, Thầy khuyên các Phật tử vẫn nên tu Pháp môn Địa Tạng, trước khi trì chú gì thì cũng phải khởi tâm từ bi, đại từ bi trước. Còn nếu chúng ta trì chú với ác tâm thì sẽ bị quả báo xấu.

Tụng Chú Đại Bi thế nào để được Chư Thiên, Chư Thần hộ trì?

Người có tâm thanh tịnh và lòng từ bi rộng lớn khi tụng Chú Đại Bi mới có công đức được Chư Thiên, Chư Thần hộ trì.

Các Pháp môn tu tập của Phật là có thật. Người trì Chú Đại Bi phải hiểu được nghĩa của Chú Đại Bi, phải có tâm từ bi chân thật thì mới trì được. Bên Mật Tông họ nói phải có Mạn- đà- la. Ngài Đạt- lại Lạt- Ma nói rằng: “Mạn- đà- la là tâm”. Khi có tâm từ bi chân thật, trì chú mới có công đức và được hộ trì.

Cho nên, nếu chúng ta không có được tâm từ bi chân thật ấy thì không nên đặt nặng chuyện tụng Chú Đại Bi này nhé!

 
1
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

18 T1, 2022
18 T1, 2022
Sát sinh và quả báo theo góc nhìn đạo Phật

Sát sinh theo nhân quả sẽ mang đến khổ đau lâu dài không chỉ đời này mà còn trong nhiều đời sau. Vậy sát sinh sẽ đem đến cho chúng ta quả báo gì?

10 1119

Sát sinh và quả báo theo góc nhìn đạo Phật

13 T1, 2022
13 T1, 2022
Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn pháp môn sai lầm - sự tu tập khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo?

Nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi qua sự tu tập khổ hạnh này thì làm sao sau này, Ngài có thể nói được với ngoại đạo?...

7 648

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn pháp môn sai lầm - sự tu tập khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo?

11 T12, 2021
11 T12, 2021
8 đặc tính của Niết bàn

Trong kinh Đức Phật nói về 8 đặc tính của Niết bàn như sau: Thường trụ, tịch diệt, không còn già, không còn chết,... Thường trụ tức là thường hằng...

4 564

8 đặc tính của Niết bàn

07 T12, 2021
07 T12, 2021
Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Niết bàn là một thực tại có thật, là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham, sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ...

28 4163

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

24 T11, 2021
24 T11, 2021
Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

Trong nhà Phật rèn phong cách của người đệ tử rất kỹ. Người xuất gia phải có phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm...

4 685

Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

15 T11, 2021
15 T11, 2021
Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

Ngũ uẩn hay còn gọi là ngũ ấm. “Ngũ” gồm năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; “uẩn” là sự tích tụ; “ấm” là che đậy, trùm phủ.

10 2865

Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

14 T11, 2021
14 T11, 2021
Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất

Cúng dường là một trong những phương pháp tu tập theo lời Đức Phật dạy, giúp hàng đệ tử tại gia được tăng trưởng phước báu không chỉ về sức khỏe, thọ mạng...

14 4708

Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất