Với lòng từ bi rộng lớn, trải rộng khắp muôn loài chúng sinh, Đức Phật đi đến đâu là đem bình an đến đó, người được thấy Phật, gặp Phật là một duyên lành rất thù thắng. Nhiều người sinh vào thời không có Phật, không được gặp Phật thì còn hoài nghi, cho rằng Phật chỉ là một nhân vật thần thoại, không có thật. Nhưng các di tích lịch sử gắn với cuộc đời Đức Phật và hệ thống kinh sách ghi lại những lời dạy của Đức Phật vẫn còn lưu lại ở thế gian, là minh chứng xác thực về sự hiện diện của Đức Phật là có thật.

>>> Những chứng tích lịch sử khẳng định Đức Phật có thật

Người thực hành giáo Pháp của Đức Phật, thấy rõ được tự tâm mình,... thì sẽ thấy được Phật
Người thực hành giáo Pháp của Đức Phật, thấy rõ được tự tâm mình,… thì sẽ thấy được Phật

Đức Phật đã nhập Niết Bàn nhưng Pháp thân của Ngài còn thường trụ ở khắp mười phương, lòng từ của Ngài vẫn tỏa khắp muôn phương, cứu độ chúng sinh. Chúng ta thật hạnh phúc khi được làm con của Ngài – bậc tối thượng, tối thắng, cao quý vô ngần.

Mong muốn tu hành để đến lúc được thấy Phật, gặp Phật là mong muốn của mỗi người đệ tử Phật. Vậy, làm thế nào để chúng ta thấy Phật? Trên đây là bài giảng: “Tu thế nào để thấy Phật?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Các bài bạn nên xem:

Thực hư chuyện Đức Phật đản sinh bước đi bảy bước

Lời khải hoàn của Đức Phật khi Phật thành đạo

Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt thế nào khi ở trong thai mẹ?

Đức Phật có thật hay không? Hay chỉ là biểu tượng do con người dựng lên?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *