“Tinh tấn tu học độc cư,
Giữa trưa ăn một bữa,
Thường tỉnh giác thiền hành,
Tu tất cả công đức,
Các bậc Thánh chỉ dạy,
Tâm tinh tấn không rời,
Quyết chí cầu Thánh quả” .

Với thanh quy nghiêm ngặt, Sư Phụ và chư Tăng đang thực hành hạnh thiểu dục tri túc với các pháp đầu đà khổ hạnh. Hình ảnh bóng huỳnh y thấp thoáng trong tán lá rừng, những bước chân trần tự tại, tay ôm bình bát khất thực ngày một bữa, nằm ngủ dưới gốc cây đã không còn xa lạ với những người Phật tử tại chùa. Để thực hành được những pháp cao quý như vậy, có lẽ ít người hiểu được nỗi gian truân, vất vả của Tăng đoàn khi ngày đêm phải chiến đấu với chính mình để thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, mang lợi ích đến với chúng sinh. Bất kể thời tiết nắng nóng hay mưa rét, bão bùng, sấm vang, chớp giật, mặc rắn rết, muỗi mòng, địa thế núi rừng hiểm trở, cheo leo, chẳng ai sợ gian nan, nguy hiểm mà thối chí, từ bỏ con đường tìm cầu chân lý.

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Tu sĩ và núi rừng của Phật tử Hoàng Hùng – Người đã ghi lại những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng.

Các bài bạn nên xem thêm:

Khất thực Chùa Ba Vàng

Chư Tăng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Vì Lợi Ích Chúng Sinh

Chư Ni Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Cầu Thành Tựu Nguyện Bồ Đề

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Sách Tấn Chúng Đệ Tử Tu Tập Trong Rừng

Tết Với Chư Tăng Tu Tập Trong Rừng

Tại Sao Chư Tăng Chùa Ba Vàng Ăn Ngày Một Bữa?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận