01 T2, 2020

Tu sĩ và núi rừng

Với thanh quy nghiêm ngặt, Sư Phụ và chư Tăng đang thực hành hạnh thiểu dục tri túc với các pháp đầu đà khổ hạnh. Cùng theo dõi video của Phật tử Hoàng Hùng, người đã ghi lại những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

150 1

01 T2, 2020

Tu sĩ và núi rừng

Với thanh quy nghiêm ngặt, Sư Phụ và chư Tăng đang thực hành hạnh thiểu dục tri túc với các pháp đầu đà khổ hạnh. Cùng theo dõi video của Phật tử Hoàng Hùng, người đã ghi lại những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

150 1
7

Bình luận (1)