[Video “Tứ như ý túc là gì?” được trích trong video bài giảng “Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 130” được giảng vào ngày 14/14/Đinh Dậu]

37 pháp trợ Bồ đề dẫn chúng ta đi đến giác ngộ chân lý gồm: Tứ niệm xứ, Tứ chính cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần, Bát chánh đạo phần.
Trong đó, Tứ như ý túc còn được gọi là Tứ thần túc. “Như ý” là được như ý mình mong muốn. “Túc” là đầy đủ, sung túc. Tứ như ý túc là bốn điều thực hiện phải đầy đủ. Hành giả tu hành đạt được 4 điều này thì sẽ phát sinh ra được thần thông.

>>> Thần thông có thật không?

Đức Thế Tôn nói, Tứ như ý túc đã vững chắc trong tâm của Ngài, khi cần Ngài có thể dùng nó làm thuyền để đi, làm xe để rong ruổi, hoặc lấy làm chỗ ngồi, chỗ nằm… Với sức mạnh của Tứ như ý túc Ngài có thể kéo dài thọ mạng hơn một kiếp hoặc nhiều kiếp. Mà một kiếp ở đây là một kiếp của trái đất, nó gồm rất nhiều năm, thời gian rất dài và lâu.
Vậy, 4 phương pháp mà người đệ tử nên thực hành này là gì mà được Đức Thế Tôn tán thán, ca ngợi như vậy? Thông qua video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về Tứ như ý túc trong đạo Phật.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *