29 T11, 2021

Tứ như ý túc - 4 điều giúp con người đạt được đầy đủ mọi mong muốn

Trong Phật Pháp, “Tứ như ý túc” hay còn gọi là “Tứ thần túc” nằm trong 37 phẩm trở đạo. “Như ý” là được như ý mình muốn, “túc” nghĩa là đầy đủ, viên mãn. “Tứ như ý túc” nghĩa là bốn điều này sẽ giúp cho chúng ta đạt được đầy đủ mọi mong muốn, như ý, viên mãn, không cần thêm thứ gì nữa. Vậy tứ như ý túc gồm những gì? Làm sao để đạt được tứ như ý túc này? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để hiểu hơn về tứ như ý túc.

125 1
3

29 T11, 2021

Tứ như ý túc - 4 điều giúp con người đạt được đầy đủ mọi mong muốn

Trong Phật Pháp, “Tứ như ý túc” hay còn gọi là “Tứ thần túc” nằm trong 37 phẩm trở đạo. “Như ý” là được như ý mình muốn, “túc” nghĩa là đầy đủ, viên mãn. “Tứ như ý túc” nghĩa là bốn điều này sẽ giúp cho chúng ta đạt được đầy đủ mọi mong muốn, như ý, viên mãn, không cần thêm thứ gì nữa. Vậy tứ như ý túc gồm những gì? Làm sao để đạt được tứ như ý túc này? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để hiểu hơn về tứ như ý túc.

125 1
3

Bình luận (1)