02 T7, 2021

Tứ diệu đế (Tứ thánh đế) - Phần 1

Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng căn dặn chúng đệ tử phải lấy Tứ diệu đế làm “ngọn đèn” trên con đường thoát luân hồi sinh tử. Vậy Tứ diệu đế là gì...

1335 6
48

02 T7, 2021

Tứ diệu đế (Tứ thánh đế) - Phần 1

Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng căn dặn chúng đệ tử phải lấy Tứ diệu đế làm “ngọn đèn” trên con đường thoát luân hồi sinh tử. Vậy Tứ diệu đế là gì...

1335 6
48

Bình luận (6)