Bạch Thầy!
Chúng con muốn phóng sinh nhưng chúng con không biết cúng con chỉ mua ốc, cá… rồi về thả luôn như vậy có được không. Có nghi thức nào ngắn gọn nhất con xin Thầy chỉ dạy cho chúng con?

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời về nghi thức phóng sinh:

Nghĩa của từ phóng sinh là cứu mạng để nó được sống. Trước khi phóng sinh chúng ta nên tuyên pháp quy y để các con vật đó có duyên với Phật pháp. Và chúng ta có thể đọc hồng danh Phật, Bồ tát cho chúng nó nghe rồi thả chúng nó đi. Việc phóng sinh không nhất thiết phải mang đến chùa để quý Thầy chú nguyện, các Phật tử có thể tự làm được việc này.

>>> Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực và phóng sinh tại nhà

Các bài bạn nên xem thêm:

Làm thế nào để cảm hóa gia đình theo đạo Phật?

Gặp hạn năm tuổi, làm sao để giải hạn?

Sát sinh, hại vật phải làm sao để giảm quả báo?

Làm thế nào để giúp người thân tránh nghiệp sát sinh?

Khó sinh con – nguyên nhân do đâu?

Thờ Phật nhưng không ăn chay, có phúc lạc gì không?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận