25 T10, 2020

[TRỰC TIẾP] Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020)

[TRỰC TIẾP] Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020). Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi...

6 0
0

25 T10, 2020

[TRỰC TIẾP] Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020)

[TRỰC TIẾP] Lễ xuất gia tại Chùa Ba Vàng, ngày 09/9 Canh Tý (tức ngày 25/10/2020). Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi...

6 0
0

Bình luận (0)