03 T12, 2021

Lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn | Chùa Ba Vàng

15 0
1

Bình luận (0)