21 T9, 2022

Lễ kết Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 26/8/Nhâm Dần

Lễ kết Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 26/8/Nhâm Dần

1 0
0

Bình luận (0)