12 T4, 2021

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video trên đây!...

95 1
7

12 T4, 2021

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video trên đây!...

95 1
7

Bình luận (1)