17 T12, 2021

Trẻ bị chậm nói là do đâu? Làm sao để chuyển hóa?

Câu hỏi: “Thưa Thầy, con trai con bị mắc chứng chậm nói, từ lúc cháu hơn 2 tuổi con đã cho cháu đi khám, miệng và tai của cháu không vấn đề gì, và con cũng đã áp dụng các phương pháp dạy trẻ chậm nói được bác sĩ khuyên, nhưng tình trạng tiến triển của cháu rất chậm. Năm nay con con đã hơn 4 tuổi rưỡi nhưng cháu mới chỉ nói được vài từ và không chịu giao tiếp. Con có nghe một Thầy nói là nó bị vong theo hành, cháu hay nói cười một mình, con đã đi cầu cúng các nơi mà giải không hết được. Con có xem những bài giảng của Thầy và con thấy đã có nhiều người chuyển được bệnh khổ nhờ Thầy, mong Thầy chỉ giúp cho con nên làm thế nào ạ. Con mong được Thầy hồi đáp.Con xin cảm ơn Thầy ạ.”

98 0
4

17 T12, 2021

Trẻ bị chậm nói là do đâu? Làm sao để chuyển hóa?

Câu hỏi: “Thưa Thầy, con trai con bị mắc chứng chậm nói, từ lúc cháu hơn 2 tuổi con đã cho cháu đi khám, miệng và tai của cháu không vấn đề gì, và con cũng đã áp dụng các phương pháp dạy trẻ chậm nói được bác sĩ khuyên, nhưng tình trạng tiến triển của cháu rất chậm. Năm nay con con đã hơn 4 tuổi rưỡi nhưng cháu mới chỉ nói được vài từ và không chịu giao tiếp. Con có nghe một Thầy nói là nó bị vong theo hành, cháu hay nói cười một mình, con đã đi cầu cúng các nơi mà giải không hết được. Con có xem những bài giảng của Thầy và con thấy đã có nhiều người chuyển được bệnh khổ nhờ Thầy, mong Thầy chỉ giúp cho con nên làm thế nào ạ. Con mong được Thầy hồi đáp.Con xin cảm ơn Thầy ạ.”

98 0
4

Bình luận (0)