17 T12, 2021

Tính nết con người sinh ra từ đâu? Vì sao có người gần chùa vẫn hung dữ?

Câu hỏi: “Kính thưa Thầy! Con tên là Lê Văn Tuấn ở An Giang. Con có một câu hỏi xin Thầy trả lời con ạ. Con sống ở rất nhiều nơi và theo con nghĩ những người sống ở gần chùa với gần đình lẽ ra họ phải là những người hiền hậu mới đúng. Nhưng mà sao con lại thấy đa phần họ là những người hung dữ nhiều hơn là hiền hậu ạ? Con xin Thầy trả lời giúp con để con được hiểu vấn đề này ạ. Con tri ân Thầy!”

9 0
0

17 T12, 2021

Tính nết con người sinh ra từ đâu? Vì sao có người gần chùa vẫn hung dữ?

Câu hỏi: “Kính thưa Thầy! Con tên là Lê Văn Tuấn ở An Giang. Con có một câu hỏi xin Thầy trả lời con ạ. Con sống ở rất nhiều nơi và theo con nghĩ những người sống ở gần chùa với gần đình lẽ ra họ phải là những người hiền hậu mới đúng. Nhưng mà sao con lại thấy đa phần họ là những người hung dữ nhiều hơn là hiền hậu ạ? Con xin Thầy trả lời giúp con để con được hiểu vấn đề này ạ. Con tri ân Thầy!”

9 0
0

Bình luận (0)