Trong kinh Pháp hoa, Đức Phật dạy: “Ngài sinh ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Tất cả các bậc Thánh thị hiện nơi trần gian là do hạnh nguyện vào đời cứu độ chúng sinh, các Ngài không còn bị nghiệp chi phối. Đức Phật vào đời bình thường như bao nhiêu người khác rồi phát tâm xuất gia tu hành thành đạo đó là vì lòng từ bi thương yêu chúng sinh vô hạn. Ngài muốn chúng ta phải khéo léo tu hành để không còn vô minh, đi đến giác ngộ giải thoát.

Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Thái Tử Tất Đạt Đa nguyên là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da. Thái Tử sinh ra và lớn lên trong dòng dõi tộc Sát Đế Lỵ – Bộ tộc Thích Ca. Ngày Hoàng Hậu về quê mẹ để sinh; khi đi qua rừng Lâm Tỳ Ni thì Hoàng Hậu hạ sinh Thái Tử tại đó. Và điều đặc biệt là khi Thái Tử vừa sinh ra, mọi người vừa đỡ Thái Tử bỗng dưng Thái Tử liền bước đi bảy bước và mỗi bước đi nở một bông hoa sen. Và bước cuối cùng bỗng nhiên Thái Tử cất tiếng nói:

Từng câu chuyện, điển tích về cuộc đời của Ngài là những bài học quý để chúng ta noi gương Ngài mà thực hành. Ngài tùy vào sự hiểu biết của chúng sinh mà thị hiện theo những quy trình cần thiết nhất định. Nếu chúng ta lắng nghe những câu chuyện từ đản sinh đến khi nhập Niết Bàn, tư duy và thực hành chắc chắn chúng ta sẽ được lợi ích rất lớn và thành tựu được tất cả mọi nguyện ước của mình.

Để nghe những câu chuyện về tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây!

Xem thêm: 4 nhân duyên hội đủ để Đức Phật đản sinh

Ý nghĩa nơi Đức Phật đản sinh

Tứ Thánh tích và ý nghĩa chiêm bái Thánh tích nơi đất Phật?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

2 bình luận