0
3

Thực hành bố thí được nhiều điều lợi ích

Tu tập - Giác ngộ, 27/02/2021 15:33
0
3

"Kính thưa đại chúng!
Bố thí giúp chúng ta trừ được tâm tham, bản ngã, chấp về thân và chấp về tâm của mình. Đó là duyên để chúng ta ngộ đạo. Thứ nữa, bố thí lại giúp cho người bớt khó khăn, bớt khổ. Đây cũng là pháp để chúng ta nhiếp phục mọi người. Khi mọi người đang trong lúc khó khăn mà được chúng ta giúp đỡ thì họ cảm mến, tin theo chúng ta, từ đó họ hướng về Phật Pháp. Cho nên, bố thí là một pháp quảng kết thiện duyên. Đức Phật của chúng ta đã nhiều kiếp hành bố thí, cho nên khi Ngài thành đạo, vô lượng, vô số chúng sinh có duyên với Ngài được Ngài độ.

Trong nhà Thiền có câu chuyện kể về một vị Sư đã tu hành mấy chục năm nhưng không có người nào đến theo học. Sau đó, một vị Thiền Sư đạt đạo đi qua nói rằng: “Bây giờ, ông phải thường bố thí. Hằng ngày, ông vãi gạo cho con chim, con chồn, con cáo,... ở khu rừng của ông ăn. Như thế, khoảng 20 năm sau ông sẽ có đệ tử.” Vị Sư này chưa đạt đạo nên cũng nghe lời vị Thiền Sư kia. Quả nhiên 20 năm sau, vị Sư này có rất nhiều người đến theo học và xin làm đệ tử. Đó cũng là nhân duyên.

Về bố thí, dân gian ta cũng có câu: “Xởi lởi trời cởi trói cho, bo bo trời co dây lại”. Nếu chúng ta không biết bố thí, chỉ bo bo cho riêng mình thì chúng ta sẽ đơn độc. Nhưng khi chúng ta mở tâm ra, sống với “bàn tay”, “trái tim” rộng mở thì chúng ta sẽ kết duyên được với rất nhiều người.

Và thực sự, người hiểu đạo lý không những chỉ cho đi mà còn phải biết cảm ơn người nhận. Vì nếu ai cũng giàu, không cần nhận bố thí thì chúng ta không thể bố thí cho ai được.

Cho nên, Pháp bố thí rất quan trọng! Đó là pháp tu đầu tiên trong tứ nhiếp Pháp mà ai cũng phải học và thực hành. Chúng ta là đệ tử Phật thì phải biết xả thí - xả tâm tham chấp của mình."

Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - phần 1, câu 207, kinh Mi Tiên Vấn Đáp.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Ngày 14/01/Tân Sửu vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi quang lâm Bảo Hùng Bảo Điện, ban bố một thời Pháp nhũ ý nghĩa cho toàn thể nhân dân, Phật tử - những người khát ngưỡng giáo của Đấng Như Lai

Ngày 14/01/Tân Sửu vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi quang lâm Bảo Hùng Bảo Điện, ban bố một thời Pháp nhũ ý nghĩa cho toàn thể nhân dân, Phật tử - những người khát ngưỡng giáo của Đấng Như Lai

Chư Tăng chùa Ba Vàng ghi chép lại từng lời Pháp nhũ mà Sư Phụ truyền trao

Chư Tăng chùa Ba Vàng ghi chép lại từng lời Pháp nhũ mà Sư Phụ truyền trao

Thông qua mạng trực tuyến, các Phật tử chăm chú lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Thông qua mạng trực tuyến, các Phật tử chăm chú lắng nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Mặc dù cách trở cả về không gian và thời gian, Phật tử Lan Ngọc (thành viên đạo tràng Phật Tử Xa Xứ Chùa Ba Vàng) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố London, vương quốc Anh vẫn tham gia nghe học Pháp trực tuyến vào các ngày tu học định kỳ dành cho Phật tử chùa Ba Vàng, như ngày 14/01/Tân Sửu vừa qua

Mặc dù cách trở cả về không gian và thời gian, Phật tử Lan Ngọc (thành viên đạo tràng Phật Tử Xa Xứ Chùa Ba Vàng) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố London, vương quốc Anh vẫn tham gia nghe học Pháp trực tuyến vào các ngày tu học định kỳ dành cho Phật tử chùa Ba Vàng, như ngày 14/01/Tân Sửu vừa qua

2 Phật tử nhí cũng chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp

2 Phật tử nhí cũng chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp

Phật tử trẻ lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp thoại:

Phật tử trẻ lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp thoại: "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương - phần 1, câu 207, kinh Mi Tiên Vấn Đáp"

Phật tử Nguyễn Thị Hương (thành viên đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan đều đặn tham gia nghe học Pháp trực tuyến mắc dù cách trở về mặt địa lý

Phật tử Nguyễn Thị Hương (thành viên đạo tràng Phật Tử Xa Xứ chùa Ba Vàng) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đài Bắc,

Đài Loan đều đặn tham gia nghe học Pháp trực tuyến mắc dù cách trở về mặt địa lý

Bài liên quan
3
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 3546

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

08 T10, 2021
08 T10, 2021
Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

Người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta phải một lòng quý trọng giới đức, thực tập oai nghi chính hạnh

7 1173

Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

Vô thường nghĩa là không thường còn, không còn mãi, không vĩnh hằng. Trong nhà Phật, cụm từ “vô thường” được sử dụng để chỉ trạng thái luôn luôn biến động, thay đổi

14 3649

Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh.

21 1371

Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

23 T9, 2021
23 T9, 2021
Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

Đường tu của chúng ta rất dài, cho nên trên bước đường tu hành, dù là Tăng Ni hay Phật tử đều phải gặp rất nhiều phiền não.

10 1206

Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 533

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 119

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích