“Sư Phụ chắc chắn cả một đời này, sẽ là người trông vườn, ươm vườn trí tuệ, và đặc biệt nhất là tuổi trẻ. Cho nên, đối với tuổi trẻ, Sư Phụ không tiếc một điều gì để trợ duyên cho các con tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức và trí tuệ.”

– Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh –

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài