Con bạch Thầy! Xin Thầy giải thích cho con hai chữ “Tùy Duyên” trong câu: “Tùy duyên bất biến”?

Câu Trả Lời Từ Thầy Thích Trúc Thái Minh:

Thưa các Phật tử, hai chữ “Tùy Duyên” trong đạo Phật rất là khó. Người ta có câu:”Tùy duyên bất biến”. Tùy duyên mà bị biến thì không phải là tùy duyên. Vậy đến trình độ nào mình mới tùy duyên được? Người chưa có đủ bản lĩnh thì không tùy duyên được. Bây giờ mình đi qua quán rượu thấy mấy đứa bạn rủ vào nhậu một chút, mình bảo tùy duyên một chút xong rồi say xỉn về chửi cha chửi mẹ. Hay đi trợ niệm dọc đường thấy quán cờ bạc vào chơi một tí để tùy duyên, như thế sao gọi là tùy duyên.
Lòng mình phải đạt được BẤT ĐỘNG mới nói hai chữ tùy duyên. Chúng ta hơi lạm dụng hai chữ “tùy duyên”. Nói là chiều theo thôi vì mình không làm chủ, không cưỡng lại được chứ chưa được hai chữ “tùy duyên” đâu.

Trong bài thơ Cư Trần Lạc Đạo, Tổ Trần Nhân Tông cũng có nói hai chữ “tùy duyên”, nhưng Ngài đã đạt được “đối cảnh vô tâm” Ngài mới nói như thế. Còn chúng ta là bị duyên chuyển chứ chưa tùy duyên được.

Xem thêm: Làm Chủ Cảm Xúc Trong Công Việc

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận