Theo Phật học, “Tỳ-kheo” có ba nghĩa, nghĩa thứ nhất là Khất sĩ, nghĩa thứ hai là Bố ma và nghĩa thứ ba là Phá ác.
Nghĩa thứ nhất của một vị Tỳ-kheo là Khất sĩ, nghĩa là người hành khất, ôm bát đi xin ăn. Khất thực là một hạnh rất của một vị Tỳ-kheo, đó cũng chính là truyền thống của mười phương, ba đời tất cả các Đức Phật. Vị tu sĩ ôm bát đi khất thực là để quảng kết thiện duyên với chúng sinh, để tu tâm bình đẳng, tu hạnh nhẫn nhục, tu tâm khiêm hạ, dứt trừ tâm tham lam,…
Nghĩa thứ hai của một vị Tỳ-kheo đó là bố ma, “bố” tức là khủng bố, làm cho ma hoảng sợ.
Nghĩa thứ ba của một vị Tỳ-kheo là phá ác. Phá ác tức là một vị tu sĩ luôn luôn biết quay lại diệt trừ tất cả những tâm bất thiện nơi mình.
Để hiểu rõ hơn về những ý nghĩa này, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe video “Thế nào là một vị Tỳ-kheo?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây.
Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài