Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!
Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

“Tất cả các pháp, tất cả vạn vật trên thế gian đều đang vô thường, biến dịch và đi đến chỗ biến hoại. Từ trời mây, non nước, Trái Đất, cỏ cây, muông thú, cho đến con người đều đang chịu luật vô thường, biến dịch trong từng khắc, từng sát na sinh, thành – trụ – hoại – diệt. Trái Đất chúng ta đang vô thường từng giây từng phút; động đất, sóng thần có thể bất ngờ xảy ra, không thể biết.
Nếu không học Phật Pháp thì chúng ta không thấy vạn vật vô thường, mà tâm chúng ta luôn nghĩ mọi thứ vẫn thường còn. Chúng ta nghĩ người này phải sống dài sống lâu, mà không biết rằng, họ có thể đột ngột qua đời. Thân chúng ta hàng ngày biến đổi nhưng chúng ta cứ nghĩ là không thay đổi, tưởng nó vẫn bình thường: “Tôi đang bình thường tại sao hôm nay lại sinh ra bệnh này, bệnh kia?”… Tâm chúng ta thường chấp mọi thứ là thường nhưng chính kiến lại là vô thường. Tâm chúng ta mê lầm như vậy, cho nên chúng ta khổ. Bệnh này đã hằn sâu vào trong tàng thức của chúng ta, tạo nên một sự chấp trước, điên đảo.
Bởi chúng ta đang chấp thế gian này là thường, mọi pháp là thường cho nên khi đại vô thường xảy ra thì chúng ta than khóc, đau khổ. Nhưng nếu hiểu mọi thứ đang thay đổi thì chúng ta sẽ bớt chấp trước, bớt đau khổ.
Chúng ta học Phật Pháp, nghe hiểu về vô thường thì chúng ta tin nhưng chưa chứng được vô thường. Chúng ta phải tu tập đến khi tâm thật sự đi vào chiều sâu, thấy rõ từng sát na sinh diệt, biến đổi của các pháp, của tâm thức thì mới gọi là chứng vô thường. Chứng vô thường tức là chúng ta chứng được đạo.”
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Kinh Nikaya – Tu thân, khẩu, ý”

>>> Tu thân – khẩu – ý | Kinh Nikaya

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài