Trên bước đường tu, có thầy tốt, bạn hiền hướng dẫn tu học, nâng đỡ, động viên chúng ta vượt qua khó khăn, chướng ngại là điều rất quan trọng.
Như Tổ Quy Sơn dạy, người tu đạo phải “tảo phóng minh sư, thân cận cao đức”. Người tu phải tìm cho mình một người Thầy sáng để được dẫn đi đúng đường, học hỏi những điều chính kiến, không lạc vào những điều tà.
Tổ cũng dạy, “Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu”. Sinh ra thân ta là cha mẹ, nhưng ta tốt hay xấu là bởi bạn bè. Ở gần người bạn tốt, chúng ta thường được nghe điều hay, điều tốt thì sẽ dần thấm vào tâm ta, ta sẽ dần trở thành những người tốt.

>>> Vai trò của người thầy

Thầy tốt bạn hiền là những người quan trọng và luôn bên cạnh chúng ta trên bước đường tu học Phật Pháp
Thầy tốt bạn hiền là những người quan trọng và luôn bên cạnh chúng ta trên bước đường tu học Phật Pháp

Vì thế, nếu đã tìm được người thầy sáng, bạn tốt, một môi trường tu học tuyệt vời thì chúng ta nhất định không xa rời, dù bị đuổi cũng không đi. Trong video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu được phần nào vai trò của người thầy tốt, bạn hiền đối với mỗi hành giả tu hành.

Các bài viết nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *