24 T10, 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh giải đáp thắc mắc cho các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La

Con chưa biết cách tu tập ra sao để vào được cấp 3 đúng trường, và đúng lớp. Bây giờ trong lòng con rất là lo lắng, khi tới các đợt thi, xin Sư Phụ cho con lời khuyên.

43 0
3

Bình luận (0)