11 T11, 2021

Thầy bói nói đang mang thai nghiệt chủng phải làm sao?

Con có thai nhưng đi xem bói người ta nói con đang trong người nghiệt chủng, sinh nó ra là cuộc đời con sẽ bế tắc. Con không biết phải làm như thế nào?

38 0
1

11 T11, 2021

Thầy bói nói đang mang thai nghiệt chủng phải làm sao?

Con có thai nhưng đi xem bói người ta nói con đang trong người nghiệt chủng, sinh nó ra là cuộc đời con sẽ bế tắc. Con không biết phải làm như thế nào?

38 0
1

Bình luận (0)