[Video “Thần thông có thật không?” được trích trong video bài giảng Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 130 được công chiếu vào ngày 11/05/2018]

Thần thông là một năng lực siêu việt có thể đạt được khi tu tập hay tu luyện đạt đến một mức độ nào đó. Như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký có 72 phép biến hóa: bay lên trời, chui xuống đất, rẽ vào nước, biến hóa to nhỏ, tàng hình…
Trong kinh, Đức Phật thường nói đến 6 phép thần thông, gọi là “lục thông”. Đó là: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Nhưng những vị không tu theo chính Pháp của Phật thì tu cao nhất cũng chỉ đạt được ngũ thông. Còn chứng đắc lậu tận thông thì chỉ các vị Thánh A-la-hán đệ tử Phật mới đạt được. Lậu tận thông tức là dứt sạch tất cả mọi phiền não cấu uế, tâm các Ngài thanh tịnh, mọi cái đều thông suốt không còn chướng ngại.

>>> Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Thời nay, rất hiếm bậc Thánh xuất hiện, chúng ta khó hoặc không nhìn thấy ai thi triển thần thông. Vì thế, có thể nhiều người hoài nghi không biết thần thông có thật hay không?
Thông qua video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ giải tỏa được thắc mắc này.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài