06 T2, 2021

Tết nên tụng kinh gì để được bình an cả năm?

Kính bạch Thầy! Con mới quy y Phật, nên Tết năm nay con cũng muốn được tụng kinh để cầu an cho cả nhà, nhưng con chưa biết nên tụng kinh nào? Có bác thì...

15 0
11

06 T2, 2021

Tết nên tụng kinh gì để được bình an cả năm?

Kính bạch Thầy! Con mới quy y Phật, nên Tết năm nay con cũng muốn được tụng kinh để cầu an cho cả nhà, nhưng con chưa biết nên tụng kinh nào? Có bác thì...

15 0
11

Bình luận (0)