10 T8, 2021

Tâm sự của chàng trai sống ở Nhật Bản - Thay đổi cuộc đời nhờ tu tập Phật Pháp

Nhờ biết tới Phật Pháp, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi, tất cả những vấn đề của anh đã được chuyển hóa một cách kỳ diệu chỉ sau một thời gian ngắn tu học...

102 2
36

10 T8, 2021

Tâm sự của chàng trai sống ở Nhật Bản - Thay đổi cuộc đời nhờ tu tập Phật Pháp

Nhờ biết tới Phật Pháp, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi, tất cả những vấn đề của anh đã được chuyển hóa một cách kỳ diệu chỉ sau một thời gian ngắn tu học...

102 2
36

Bình luận (2)