“Số phận của mỗi người xét cho cùng chính là tâm của người ấy quyết định” là lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng trong chương trình Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 5.

>>> Hiểu về tâm để làm chủ cuộc đời

Các bạn trẻ chăm chú nghe Sư Phụ giảng bài Pháp thoại Tâm làm chủ tâm tạo (ngày 29/7/2018)
Các bạn trẻ chăm chú nghe Sư Phụ giảng bài Pháp thoại Tâm làm chủ tâm tạo (ngày 29/7/2018)

Như vậy, chúng ta không bị bất kì một ai an bài số mệnh cho mình, mà bản thân chúng ta là chủ nhân cuộc đời của chính mình. Từ tâm chúng ta sẽ sinh ra mọi lời nói, việc làm nên tâm làm chủ, như Đức Thế Tôn đã dạy: “Nhất thiết pháp giới duy tâm tạo, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác”. Nếu ta nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng chẳng rời hình. Còn nếu ta làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo.
Trong video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn tầm quan trọng của tâm đối với mỗi người.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận